BCF (BIM Collaboration Format)

BIM Collaboration Format is een standaard die is opgesteld door buildingSMART. BCF is een open formaat dat modelmatige communicatie van vraagstukken tussen verschillende BIM-toepassingen mogelijk maakt, zonder telkens het hele BIM(model) te delen. Dit formaat maakt het ook mogelijk om problemen op te sporen.
Omdat het een open formaat is, kunnen projectleden samenwerken, zelfs als ze verschillende BIM-softwaretoepassingen gebruiken. Ze kunnen gebieden in de modellen identificeren en deze gebieden communiceren; d.w.z. communiceren over problemen binnen Building Information Models (BIM’s). Het formaat bevordert de samenwerking tussen de projectleden, vermindert risico’s zoals informatieverlies en maakt het proces nog sneller en efficiënter.
Een BCF-bestand kan worden vergeleken met Whatsapp, aangezien u bij gebruik van dit BIM-formaat opmerkingen kunt maken en modelmarkeringen met betrekking tot clashrapporten kunt verzenden naar uw projectteamleden.

Wat bevat BCF?

Ten eerste bevat het BIM-samenwerkingsformaat informatie zoals beschrijving, auteur, rechtverkrijgende, status, type, vervaldatum, GUID (Global Unique ID) enz. Het bevat ook visuele elementen, waaronder gezichtspunten (IFC-coördinaten), snapshots, screenshots en markeringen. BCF heeft verwijzingen naar het 3D-model, naar elementen in het 3D-model, naar documenten en naar andere zaken. Ook communicatie wordt opgeslagen, zoals correspondentie en opmerkingen met betrekking tot problemen.
BCF bevat documentatie inclusief wijzigingen en aanvullingen op de uitgave. Dit alles wordt opgeslagen als een XML en zal resultaten genereren in een BCF-bestand, dus het bevat al deze aspecten op een zeer eenvoudige manier zodat de bestanden niet te groot worden.
BCF in Bimsync
BCF (BIM Collaboration Format) in Bimsync

 

Hoe werkt BCF? 

De eerste stap is het identificeren van het onderwerp, dat wil zeggen het onderwerp dat u wilt communiceren: een issue, een verzoek om informatie enz.

De tweede stap is om een issue aan te maken, de beschrijving te geven, het aan iemand toe te wijzen en vervolgens een screenshot te maken om precies uit te leggen waar de issue over gaat.

De derde stap is het toewijzen en verzenden van een issue naar de respectievelijke projectdeelnemer. Deze partij beoordeelt vervolgens de issue en lost het op.

De auteur van een issue kan bevestigen en goedkeuren, zodat de issue wordt gesloten, of hij/zij kan de issueafwijzen en opnieuw activeren. De leden van het project moeten het opnieuw bekijken en oplossen totdat de auteur ermee instemt dat de betreffende issue is opgelost.

 

2 typen BCF-workflows 

De eerste workflow is een zogenaamde file-based exchange. Dit betekent dat leden issues aanmaken, opslaan als een BCF-bestand en het vervolgens via e-mail naar iemand sturen.

De tweede workflow is een BCF-server die alle aangemaakte issues opslaat en beheert op een cloudserver. De uitgifte wordt toegewezen aan het juiste lid en wordt niet gedupliceerd. Bovendien is het transparant, zodat elke medewerker toegang heeft tot de informatie.

Bekijk een BCF-voorbeeld (BIM Collaboration Format) in ons webinar hier

 

BCF - Building Collaboration Format
BCF – Building Collaboration Format