Prosjektoversikt:

Nordic Aquafarms er det første selskapet i Norge som flytter lakseproduksjonen opp til markedsstørrelse til store landbaserte systemer. Fredrikstad Seafoods-anlegget er under bygging og vil bli det største slike anlegget i Europa. Det er i dag tre anlegg selskapet er investert i, ett i Norge og to i Danmark. I tillegg er et stort anlegg i Maine, USA i en tidlig utviklingsfase.

Design og forprosjekt for utvidelsen i Fredrikstad startet i 2017, og fra mars 2018 har Bimsync vært den foretrukne prosjektsamarbeidsplattformen. Samarbeidsplattformen inngår i alle eksterne og interne prosesser. Foreløpig pågår forprosjektfasen, og man ser for seg at Bimsync vil bli brukt hele veien. Det fullt utbygde lakseanlegget vil produsere opptil 6000 tonn laks årlig.

Fredrikstad Seafoods-anlegget i Bimsync

Fredrikstad-modellene deles og vurderes gjennom Bimsync, og i stedet for å gjøre en brå endring med bruk av store tegninger etc. som praksis har vært før, vil Bimsync og Syncro brukes sammen for å bygge nøyaktig etter modellen. Tanken er å gjøre Bimsync til det operative verktøyet for styringsfasen, men da prosjektene foreløpig er i en tidlig fase, er detaljer ikke klare for dette ennå.

«Bimsync er veldig intuitivt og enkelt å bruke, og det har all funksjonalitet og fleksibilitet som trengs. Vi er så langt veldig fornøyde med brukeropplevelsen. Filstrukturen, sikker lagring av data, og muligheten til å bytte mellom modeller : denne kombinasjonen bringer med seg en stor kraft og er kraftig for oss som sluttbruker.» Fredrik Weberg, Nordic Aquafarms

For prosjektet i Maine er bimsync nyttig for å effektivisere samarbeidet på tvers av kontinenter og tidssoner, og øker åpenheten og fremdriften med våre partnere i USA etter hvert som prosjektet utvikler seg.