BIM-protocol

Het BIM-protocol (Building Information Modeling) is een gestandaardiseerde aanvullende juridische overeenkomst veel gebruikt en meestal op BIM niveau 2 om bestaande bouwcontracten te wijzigen. Onder invloed van sterkere digitalisering moet het protocol echter doorgroeien naar BIM niveau 3.

BIM Protocol by UK’s Construction Industry Council
BIM Protocol by UK’s Construction Industry Council

Opgesteld en ontwikkeld door het UK’s Construction Industry Council, benadrukt het CIC BIM Protocol twee hoofdpijlers: projectsamenwerking en de rechten en plichten van alle betrokken individuen of partijen.

Belangrijkste doelstellingen van het BIM-protocol

Het eerste doel van het bevorderen van samenwerking wordt bereikt door de rol van informatiemanager verplicht te stellen, het gebruik van informatiemanagementstandaarden als een expliciete contractuele vereiste vast te stellen en ook andere gangbare werkmethoden mogelijk te maken.

Wat betreft de tweede doelstelling: het protocol moet worden toegevoegd aan werkcontracten van iedereen die betrokken is bij informatiecommunicatie in de BIM-projecten (Building Information Modeling). Door dit te doen, zorgt het protocol voor de verwachte resultaten en garandeert het dezelfde normen, voorwaarden en werkwijzen tussen alle projectteamleden.

Het is belangrijk om te vermelden dat het protocol is gebaseerd op de rechtstreekse contractuele relatie met de opdrachtgever en de leverancier. Daarom zijn er geen aanvullende rechten of verplichtingen tussen verschillende leveranciers.

BIM-protocol bijlagen

Om de gestandaardiseerde documenten relevant te maken voor specifieke bouwprojecten, biedt het CIC BIM-protocol twee bewerkbare bijlagen

Bijlage 1 – Modelproductie- en opleveringstabel: hierin dient verwezen te worden naar alle Bouw Informatie Modellen die door de opdrachtgever in elke projectfase worden verlangd

Bijlage 2 – Informatievereisten: dit beschrijft de normen voor informatiebeheer die op een project zullen worden toegepast.

Belangrijkste principes voor het gebruik van het BIM-protocol

Bij het toepassen van het BIM-protocol op specifieke projecten zijn er enkele belangrijke principes waarmee u rekening moet houden.

  • Alle partijen die namens de werkgever verantwoordelijk zijn voor de productie van BIM, dienen het protocol in hun contract/afspraak te laten opnemen.
  • In elk contract moet dezelfde versie van het protocol en de bijbehorende bijlagen worden opgenomen.
  • De formulering van het CIC BIM Protocol dient niet te worden gewijzigd.
  • In het protocol moeten alle Bouw Informatie Modellen worden beschreven die zullen worden geproduceerd door alle partijen die voor het project zijn gecontracteerd door de opdrachtgever of aannemer
  • Voor alle projecten moeten de bijlagen worden aangevuld met specifieke informatie.
  • Alle wijzigingen in het protocol en de bijlagen moeten worden behandeld als variaties op het contract.