‍The refurbishing project in the Norwegian University of Life Sciences using Catenda Hub (ex Bimsync) as a part of sustainable technology

NMBU: Oppussing med bærekraftig teknologi innenfor en historisk ramme

Prosjektoversikt:

I et bygg oppført med penger fra etterkrigstidens amerikanske Marshall-hjelp, med det formål å dobles som sykehus ved en eventuell ny krig, driver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet en massiv oppussing. Målet er å bringe TF-bygningskomplekset fra 1960 opp til moderne standarder med bærekraftig teknologi samtidig som det historiske rammeverket opprettholdes. TF-bygget (TF betyr tekniske disipliner) får fleksible læringsarealer, flere rom for gruppearbeid, sosiale soner, nye laboratorier og større kantine.

Oppussingsprosjektet er i fellesskap finansiert av Kunnskapsdepartementet (35 millioner kroner) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (70 millioner kroner). Det skal bygges nytt teknisk rom på taket. Den skal være laget av massivt tre og ha gjennomsiktige solceller som vinduer. ‍

TF-bygningskomplekset beskrives som en strukturell periodisk enhet som er lett å lese med sine styrker og svakheter. Selv om det er svakhetene entreprenøren Team Bygg fokuserer på, har muligheten for å rive konstruksjonen aldri vært et tema. Snarere fortsetter og moderniserer de den stramme estetikken til perioden bygget.

Karbonfiberstål brukes til å styrke bygningsstrukturen. Den er ideell ettersom den tilfører så lite vekt og bulk til bygningen. Vinduer med høy U-verdi sikrer lite eller ingen temperaturtap. Universitetet fokuserer på gjenbruk av materialer som murstein eller trebjelker. Bruk av solenergi på flere sørvendte rom som skal brukes aktivt i utdanningsprogrammene og gi en betydelig energiøkonomisk besparelse. Energiproduksjonen fra solcelleanlegget er beregnet til 50-60 000 kWh per år, ca. 10 % av den årlige bruken i bygget som er ca. 500 000 kWh.

De har laserskannet det eksisterende bygget, og har fokusert på å bruke buildingSMART-standarder for enkel overføring og informasjonsdeling gjennom hele prosessen.

Når bygningen åpner i august 2018, vil bygningskomplekset være vert for 1200 sivilingeniørstudenter, og universitetet håper å bruke noen av prosjektdetaljene og læringserfaringene med studentene, ved å bruke bygningen aktivt i undervisningen. Et sentralt verktøy i dette vil være Catenda Hub (Bimsync før).

‍The refurbishing project in the Norwegian University of Life Sciences using Catenda Hub (ex Bimsync) as a part of sustainable technology

Refurbishing project within a historical framework