Catenda Hub

Catenda Hub er en samhandlingsløsning, CDE, som hjelper bygge- og anleggsprosjekter med bedre kommunikasjon og samhandling. Skyplattformen er basert på åpne standarder som gjør det mulig med deling og utveksling av informasjon, mer effektiv kommunikasjon, fordeling av saker, planlegging, sentralisering av data (2D tegninger, 3D modeller, dokumenter, osv).

BIM platform

Koordiner

bedre med vårt sakshåndteringssystem

I Catenda sin samhandlingsløsning, CDE, kan du kommunisere langt mer effektivt med vårt sakshåndteringssystem. Her kan du importere, legge til, eksportere og koble til andre løsninger i sanntid for trygg, klar og effektiv kommunikasjon. All utveksling av data er basert på den åpne standarden BCF (BIM Collaboration Format) og gjør at aktører som jobber i ulik software kan samhandle effektivt uten å forlate sitt favorittverktøy. Både bygge- og anleggsprosjekter får høy verdi fra dette.

Visualiser

dine 3D modeller og 2D tegninger

Med kanskje verdens mest kraftige 3D viewer for nettlesere tilgjengelig i Catenda Hub (tidligere Bimsync) kan alle aktørene i prosjektet få innsyn i den sammensatte modellen for bedre kommunikasjon og samhandling. Kombiner vår kraftige 3D viewer med automatisk genererte 2D planløsninger for å ha full oversikt og enkel navigasjon til enhver tid i alle dine prosjekter.

Catenda Hub BIM platform

Berik

dine modeller og dokumenter

Samhandlingsløsningen Catenda Hub, en CDE, samler all data i prosjektet. Legg til relevant informasjon til modellene dine, legg til mål, snittflater og farge på objekter. For økt samhandling og forbedret kommunikasjon kan du effektivt lenke dokumenter og data til virtuelle objekter med ett enkelt klikk. Da kan du levere fra deg en ekte digital tvilling.

Kunde historier

Organisasjoner i hele verden bruker Catenda Hub i sine bygge- og anleggsprosjekter. Oppdag hvordan de har implementert og hvordan de bruker Catenda sin samhandlingsplattform, Catenda sin CDE.