BIM Koordinatorer

 

Catenda leverer en kommunikasjons- og samhandlingsplattform, Catenda Hub (tidligere kjent som Bimsync), som gjør at BIM koordinatorer får en enklere hverdag med mindre risiko. Kombinert med Catenda Site, den mobile appen, kan prosjekter styres både fra kontoret, brakken og byggeplass.

bim coordinator

Byggeplasskontroll

Få hele prosjektet med på en reise mot suksess med Catenda Site, laget spesielt for byggeplass.

Det er enkelt å identifisere feil og mangler på byggeplassen og kommunisere i sanntid eller asynkront til hele prosjektet på en effektiv og risikoreduserende måte.

Catenda Hub

Integrer med dine favorittverktøy

I Catenda Hub er det mulig å integrere med ulike fagverktøy som typisk er i bruk i prosjekter i dag: Solibri, Archicad, Revit, VREX og andre. Dette gjør det mulig å dramatisk forbedre kommunikasjon og samhandling og å dele informasjon effektivt på tvers av alle fag.

Catenda Hub BIM platform

Samhandling med modeller

Catenda Hub gjør det mulig for BIM koordinatorer og kommunisere og samhandle med alle aktørene i prosjektet om 2D tegninger og 3D modeller. Innenfor plattformen er det mulig å legge til kommentarer, tilordne saker og koble dokumenter til objekter i modellen. På denne måten forbedres dramatisk kommunikasjonen mellom alle aktørene i prosjektet.

Kunde historier

Catenda Hub er brukt av alle typer prosjekter over hele verden. Hvordan har BIM koordinatorer implementert en plattform i deres prosjekter? Les og lær mer om det.

See why they love Catenda

Benoit Lecrioux

BIM direktør ved NGE Bâtiment

“Vi valgte Catenda Hub fordi det er så enkelt å bruke, fordi de har all kommunikasjonen på BCF formatet og fordi modellene kan visualiseres i skyen uten at brukere må installere noe. For meg er disse aspektene essensielle for å demokratisere BIM forbi arkitekter og rådgivere med BIM verktøy.”

Erik Lindström

BIM koordinator hos Plan B

“Catenda Hub er intuitiv for alle, selv for brukere som ikke er veldig kjent med 3D viewers. Det er enkelt å navigere i modellene.”

Daan Arts

Innovasjon og digitaliserings ansvarlig ved JAJO

“Det jeg liker best med Catenda Hub er at alle kan bruke det. Uansett hvilken organisasjon kundene er fra, så kan de enkelt trykke på en knapp og få se hvordan det fremtidige bygget de skal bruke vil se ut.”

Guillaume Desmedt

BIM implementerings direktør ved SUEZ Consulting Engineering

“Catenda Hub er et verktøy som muliggjør reell samhandling rundt digitale modeller. Styrken til plattformen er demokratiseringen av BIM. Sagt på en annen måte, envher aktør som setter i gang med BIM ser etter en plattform som er enkel å bruke for alle, som gjør det enkelt å kommunisere med hverandre. Og det er nettopp dette som er tilfelle med Catenda Hub. Plattformen er veldig enkel å bruke, spesielt med tanke på kommunikasjon, men også med tanke på de ulike rollene som deltar i prosjektene.”

Nicolas Ferrara

Sjef for Digitale Tvillinger og tjenester for drift og vedlikehold. Jernbane avdeling ved Egis

“Catenda Hub er god på å tydeliggjøre tekniske diskusjoner sentrert om konkrete objekter og spesifikke steder i modellen slik at vi kan håndtere dem frem til en god løsning.”