Catenda for utdanning

Byggningsinformasjonsmodell (BIM) endrer måten byggverk bygges og leveres. Utdanningsinstitusjoner rundt om i verden har sett at åpen BIM er et konsept som er viktig å formidle til de nye generasjonene med studenter som skal inn i næringen, slik at de får med seg kunnskap, teknisk ekspertise og den holdningen som skal til for å sørge for at vi får en bærekraftig næring. Catenda Hub kan brukes av alle utdanningsinstitusjoner rundt om i verden med en spesiell og kostnadsfri lisens.

Students