Bygging

Få kontroll på byggeprosjektene gjennom sentralisert lagring av all relevant informasjon på en plattform, Catenda Hub (tidligere kjent som Bimsync). Samhandlingsplattformen, CDEen, gjør at alle aktører i byggeprosjektet kan kommunisere effektivt og samhandle enkelt.

Catenda Hub er plattform som er enkel å bruke og hjelper deg med å implementere BIM i dine byggeprosjekter. Med bare noen få steg kan hele prosjektet være i gang.

Buildings
Document storage

Visualiser modellene dine

Ograniser, sammenstill, visualiser og del dine 2D tegninger og 3D modeller. Ved å bruke den åpne standarden BCF (BIM Collaboration Format) kan alle aktørene i prosjektet kommunisere tydelig, effektivt og enkelt med en visuell tydelighet som forbedrer samhandlingen dramatisk. Dette er gjort mulig gjennom en sanntids oppdatering av all kommunikasjon.

Design managers

Håndter prosjekteringsfasen

Catenda Hub (tidligere kjent som Bimsync) gjør at du kan håndtere prosjektene i prosjekteringsfasen med dokumenter på ett sted og effektiv samhandling og kommunikasjon mellom alle aktører. Ved å bruke åpne standarder som IFC og BCF kan alle jobbe effektivt med mindre risiko og uten å installere software på egen maskin.

Construction

Samhandling i byggefasen

I byggefasne vil Catenda Hub og Catenda Site spille sammen slik at alle aktører kan kommunisere mellom brakke, kontor og byggeplass på en tydelig og effektiv måte. Sakshåndtering og dokumentgodkjenningsprosesser sørger for at prosjektet hele tiden er under kontroll.

Kunde historier

Våre kunder bygger utrolig spennende prosjekter! Les mer om hvordan byggeprosjekter rundt om i verden har implementert BIM og hvordan de bruker Catenda Hub (tidligere kjent som Bimsync) og Catenda Site for å forbedre sine prosjekter.

Se hvorfor de velger våre produkter

Benoit Lecrioux

BIM direktør ved NGE Bâtiment

“Vi valgte Catenda Hub fordi det er så enkelt å bruke, fordi de har all kommunikasjonen på BCF formatet og fordi modellene kan visualiseres i skyen uten at brukere må installere noe. For meg er disse aspektene essensielle for å demokratisere BIM forbi arkitekter og rådgivere med BIM verktøy.”

Erik Lindström

BIM koordinator hos Plan B

“Catenda Hub er intuitiv for alle, selv for brukere som ikke er veldig kjent med 3D viewers. Det er enkelt å navigere i modellene.”

Daan Arts

Innovasjon og digitaliserings ansvarlig ved JAJO

“Det jeg liker best med Catenda Hub er at alle kan bruke det. Uansett hvilken organisasjon kundene er fra, så kan de enkelt trykke på en knapp og få se hvordan det fremtidige bygget de skal bruke vil se ut.”

Guillaume Desmedt

BIM implementerings direktør ved SUEZ Consulting Engineering

“Catenda Hub er et verktøy som muliggjør reell samhandling rundt digitale modeller. Styrken til plattformen er demokratiseringen av BIM. Sagt på en annen måte, envher aktør som setter i gang med BIM ser etter en plattform som er enkel å bruke for alle, som gjør det enkelt å kommunisere med hverandre. Og det er nettopp dette som er tilfelle med Catenda Hub. Plattformen er veldig enkel å bruke, spesielt med tanke på kommunikasjon, men også med tanke på de ulike rollene som deltar i prosjektene.”

Nicolas Ferrara

Sjef for Digitale Tvillinger og tjenester for drift og vedlikehold. Jernbane avdeling ved Egis

“Catenda Hub er god på å tydeliggjøre tekniske diskusjoner sentrert om konkrete objekter og spesifikke steder i modellen slik at vi kan håndtere dem frem til en god løsning.”