TEKathon for BIM students

TEKathon for BIM studentene

catenda

I mai 2018 arrangerte direktoratet for byggkvalitet og buildingSMART Norge et Living Lab TEKathon for alle BIM -studentene på alle de fem fagskolene i Oslo -regionen. Det ble holdt på Fagskolen Oslo Akershus på Kuben yrkesarena i Oslo.

Direktoratet er ansvarlig for alle bygningsakter og forskrifter, og et av de viktigste regelverkene er TEK17 -regelsettet (Byggteknisk forskrift). Målet var å låne studentenes sinn for å forbedre direktoratets interne rutiner, slik at regelverket blir synkronisert med digitalisering og BIM.

Fire elevgrupper deltok, og entusiasmen og hardt arbeid var merkbart, ettersom flere grupper jobbet til fire om morgenen. Vinnerlaget ble kalt “TEKnokratene” og vant etter et veldig tett løp. Elevenes ideer og innspill ble lagt til i den interne utviklingsprosessen ved direktoratet.

Digitalisering av arbeidet rundt TEK -regelsettet og effektivt å integrere det med BIM er en prosess som ikke skal løses av studenter alene. Olaug Hana Nesheim fra direktoratet understreker imidlertid at de er veldig imponert over hvordan BIM -studentene fungerer og hvilke resultater de fikk. “Viljen og ferdigheten til studentene er imponerende, og de har gitt oss gode innspill til hvordan vi kan lage digitale løsninger for TEK -regelsettet.”

Relaterte artikler:
Fagskolen holdt TEKathon i samarbeid med DiBK og buildingSMART
Studenter vil smelte byggteknisk forskrift sømløst inn i digitale verktøy