Veidekke Agder: Det nye Brønnøysundregister senteret

Prosjektoversikt:

Med prosjektgruppen som er geografisk spredt, er forespørsel om informasjon, samarbeid og sanntidskommunikasjon nøkkelen.

Veidekke bygger gjennom sitt distriktskontor Veidekke Agder det miljøsertifiserte kontorbygget for Brønnøysundregistrene (Brønnøysundregistrene).

Den totale prosjektkostnaden er på 500 MNOK, og det nye, moderne og energieffektive bygget vil være arbeidsplassen for over 500 personer når det står innflytningsklart sommeren 2021.

Geografisk er prosjektgruppen spredt over hele Norge: Prosjektledelsen Veidekke Agder holder til i Arendal, RATIO Arkitekter er i Oslo, RIB er i Trondheim, entreprenøren Block Berge Bygg og DNF som driver med ventilasjon og elektro har begge base i Stavanger, Cowi er i Haugesund og gjør rådgivningsarbeidet på den tekniske siden, og selve bygget bygges i Brønnøysund.

«Catenda Hub (Bimsync før) fungerer som hjertet i prosjektet, og all prosjektplanlegging foregår i skyen. Det er en fantastisk plattform å bruke, forespørselen om informasjon (RFI) er mye raskere når man gjør problemhåndtering her i stedet for å bruke e-postkorrespondanse.» sier BIM-sjef Ruben Myreng fra Veidekke Agder.

Teamet har delt opp arbeidet i klare milepæler. Det planlagte møtet går alltid gjennom alle problemene i Catenda Hub (Bimsync før), ved å bruke plattformen for å sikre prosjektfremdrift.

– Catenda Hub (Bimsync før) fungerer som fokuspunktet, samarbeidet vårt blir mye mer effektivt. Det synliggjør tydelig hvem som gjør hva og hvem som har ansvaret. Før gjorde vi møteoppsummeringer, nå er prosessen mye mer effektiv og presis, sier Myreng.

Prosjektet Brønnøysundregistrene er nå i fase én, prosjektering og forbygging. For tiden er det 13 ulike operative roller som er aktive i prosjektet. Denne fasen er delt inn i 13 uker, hver med klare ukentlige milepæler. Det første oppstartsmøtet produserte og ble enige om prosjektplan. Det gjorde det enkelt å bestemme hvem som leverer hva i hvilken uke, og de definerte sakene ble lagt til Catenda Hub (Bimsync før) med tidsfrister og oppdrag.

«Catenda Hub (Bimsync før) er svært effektiv for prosessen vår. Alle som ønsker tilgang kan enkelt få det. Visualiseringen av et problem gjør det enklere og raskere å løse, det blir veldig konkret og lett å forstå. Viktigst av alt: alle vet alt til enhver tid, sier Ruben Myreng.

Prosjektet har per nå 9 ulike modeller, og planen er å legge til ytterligere 4-5 før byggefasen starter. Forhånds- og planleggingsfasen vil vare i hele 2019. Deretter går prosjektet videre til byggeplassen.

«Catenda Hub (Bimsync før) er virkelig hjertet av dette prosjektet. Det er en fantastisk plattform å bruke! Min favorittfunksjon er BCF-kontakten spesielt mot Solibri, den er smertefri, jevn og svært effektiv. Jeg liker også at programvaren er i konstant utvikling, og den enkle tilgangen på assistanse hvis noe går galt er flott, avslutter Myreng.