BIM-uitvoeringsplan (BEP)

Het BIM execution plan (BEP, of op zijn Nederlands uitvoeringsplan) is een essentieel document om de succesvolle implementatie van een BIM-project te garanderen. Het beschrijft meestal de verwachtingen van het gebruik van Building Information Modelling volgens de specifieke kenmerken van het project (sanering, nieuwbouw, verkaveling, enz.). Bovendien beschrijft dit document de methoden van organisatie en grafische weergave voor de operatie, evenals de processen, modellen en gebruiken.

Wat is een BIM Execution Plan (BEP)?

Zodra de opdrachtgever de context van het project en de bijbehorende BIM-doelstellingen heeft gedefinieerd, is het noodzakelijk om deze te vertalen naar de betrokken pattijen en hun BIM-volwassenheid, gedurende alle fasen van het project (programmering, ontwerp, constructie, exploitatie, onderhoud…). Deze elementen worden gespecificeerd in het document dat algemeen bekend staat als het  ‘BIM Execution Plan’ (BEP). Het omvat in het bijzonder:

 • de procedures het definiëren van de behoeften en dus de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen (BIM-beheerplan)
 • de BIM- werkmethode gerelateerd aan de informatiecommunicatie
 • welke data is er nodig? Voor wie? Op welk moment? Hoe moet deze worden gestructueerd? Welke coordinatieproces is daarbij nodig?
 • de BIM-infrastructuur, oftewel het samenwerkingsplatform. This includes topics such as insurance and liabilities, lifespan, technical order and functionality, data security, collaboration procedures.

Het BIM-uitvoeringsplan (BEP BIM) moet zo vroeg mogelijk worden vastgesteld en kan gedurende de hele levenscyclus van het project evolueren. Het beschrijft de verwachtingen voor het  BIM-gebruik volgens de specifieke projectkenmerken (renovatie, nieuwbouw, transformatie, enz.). Dit document beschrijft de organisatiemethoden en visualisatie voor de operatie, evenals de processen, modellen en gebruiken.

Een BIM-overeenkomst is niet bindend. Het is aan de opstellers van het BEP om het contractueel vast te leggen. En dus op te nemen in de geordende lijst van referentiedocumenten en contracten.

 

Wat bevat een BIM Execution Plan?

Het hoort te bevatten:

 • De aard en de duur van de operatie en de lijst van actoren die bij het project betrokken zijn (in het bijzonder de actoren die verantwoordelijk zijn voor BIM: BIM-managers, coördinatoren, referenten,);
 • De lijst met alle software die door elk van de spelers wordt gebruikt;
 • De lijst met BIM-toepassingen: het proces van verrijking van het 3D-model door de actoren (informatiemodellering);
 • Een tabel met de taakverdeling voor elke projectbetrokkene in elke fase;
 • De Common Data Environment (het samenwerkingsplatform);
 • Het gebruikte uitwisselingsformaat. Oorspronkelijk formaat of IFC-formaat;
 • Het detailniveau (LOD) en informatieniveau (LOI) van het model volgens de voortgangsfasen van het project;
 • BIM-producten: het model.

Wat is de toegevoegde waarde van een BIM Execution Plan voor het project?

 • Het voorziet in de uitvoeringsregels
 • Het helpt om de doelstellingen en verwachtingen van de klant beter te begrijpen
 • Het stelt u ook in staat om uw BIM-doelstellingen te integreren in het project
 • Het is een gezamenlijk en bijdragend document

Is een BIM Execution Plan (BEP) verplicht?

Het BIM Execution Plan wordt ook wel eens  Building Information Modeling Protocol genoemd. De BIM-overeenkomst is een bindend contractueel document, medeondertekend door de projectmanagementstakeholder en ondersteund door het projectmanagementcontract. Het kan, ter informatie van de aanbestedende dienst, als bijlage bij het hoofdcontract voor projectbeheer worden gevoegd.

Het opstellen ervan is de verantwoordelijkheid van de projectpartner die de missie van BIM-management verzekert. De missie van BIM-management claimen is om een BIM uitvoeringsplan te kunnen schrijven en vervolgens toe te passen. Met andere woorden, om de BIM-voortgang van het project te organiseren, en de precieze modaliteiten van samenwerking tussen de stakeholders.

Wanneer de projectbetrokkenen zich aan het BEP verbinden, moeten zij hun verantwoordelijkheid dragen.

Het BIM-uitvoeringsplan is dan ook geen vereiste voor alle projecten. Wanneer de klant echter besluit dit document te gebruiken, moet elke betrokken actor zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn verplichtingen nakomen.

Het BEP beantwoordt aan de verwachtingen van de klant (zijn doelstellingen of BIM-use cases) die in zijn bestek zijn vastgelegd.

Het houdt toezicht op de procedures voor uitwisselingen tussen degenen die betrokken zijn bij projectbeheer. Het is ook bedoeld om hun respectieve missies en reikwijdte van interventie te verduidelijken. Dus hoewel niet verplicht, lijkt het BEP essentieel voor het goede verloop van een project.

Hoe schrijf je een BIM-uitvoeringsplan-sjabloon? Catenda heeft een BIM-uitvoeringsplan (BEP)-sjabloon ontworpen om u tijd te besparen. U kunt deze hier gratis downloaden. De sjabloon bevat enkele voorbeelden om u te helpen bij het schrijven van uw BIM-uitvoeringsplan.