Cate

Norsk Kylling: Bygger ny fabrikk drevet av innovasjon

Prosjektoversikt:

Ambisjonene for det nye produksjonsanlegget for kylling i Orkdal er skyhøye, spesielt når det gjelder grønne løsninger, energismart produksjon og prosjekteffektivitet.

Cate

Norsk Kylling new factory built with Bimsync

Byggingen av det nye anlegget er et komplekst prosjekt. Innovasjon er nøkkelen til dette prosjektet, og en sentral del har vært å sikre at filene som kommer fra de ulike leverandørene av prosessutstyr møter IFC-standard. Så langt er resultatene unike for Norsk Kylling: 90% av maskinene er allerede koblet til informasjon om geometri, behov for utilities (vann, strøm, luft, gass, etc) og plassering.

Catenda Hub (Bimsync før) er et viktig verktøy for prosjektet, og det er for tiden 140 brukere fra fem forskjellige land, fordelt på 37 ulike lag/aktører.

Tidligere prosjekter har blitt gjennomført i tilfeldige webhotell, men i dette nye, store prosjektet ønsket Norsk Kylling å benytte verktøy og systemer som kan håndtere innovasjonskravene som VDC (Virtual Design and Construction) fører med seg.

– Tradisjonelt kan informasjon og data gå tapt mellom prosjektdeltakerne på grunn av mangel på teknologi og ineffektiv arbeidsflyt. VDC-metoden som benyttes i dette prosjektet forbedrer arbeidsflyten, og Catenda Hub (Bimsync før) gir den rette teknologiske støtten for å forbedre visuell informasjonsflyt. Det ble gjort en grundig prosess for å velge den mest passende digitale kommunikasjonsplattformen for dette prosjektet, og Catenda Hub (Bimsync før) utmerket seg i forhold til sine konkurrenter, sier rådgiver for Norsk Kylling, Johnny Rimestad Sætre.

The3D models of Norsk Kylling factory in Catenda Hub

Norsk Kylling factory models in Bimsync

Catenda Hub (Bimsync før) gir prosjektet en kommunikasjonsplattform, og en forbedret og åpnere informasjonsflyt enn tidligere. Mengden positive tilbakemeldinger fra ledelsen, entreprenørene, leverandører og eierne har vært svært merkbar etter implementeringen av Catenda Hub (Bimsync før). Hele prosjektledelsen bruker Catenda Hub (Bimsync før) daglig, og det har blitt et viktig element i verdikjeden. Tilbakemeldingen er at det er et veldig brukervennlig system, fordi man går rett til 3D-modellen, og det er ingenting å laste ned.

Forprosjekteringen av bygget ble avsluttet våren 2018 og nå er entreprenører og leverandører på plass. Prosjektet er nå i en samarbeidsfase der bygningen, de tekniske installasjonene, prosessutstyret og støttesystemene synkroniseres og optimaliseres ved hjelp av åpen BIM. Neste fase er detaljering, og planlagt byggestart i løpet av 2019.