Common Data Environment (CDE)

Wat is een Common Data Environment (CDE)?

Het BIM-proces vereist het opzetten van procedures voor het delen van informatie. Door de frequentie van uitwisselingen en de hoeveelheid gedeelde infoamtie is het gebruik van e-mail niet voldoende, noch qua capaciteit, noch qua traceerbaarheid. Daarom is het noodzakelijk om specifieke informatiebeheeroplossingen voor het type ‘platform’ in te richten. We hebben het over Common Data Environment (CDE). Een CDE centraliseert de gemeenschappelijke projectinformatie en geeft alle betrokkenen naar gelang hun behoeften toegang. Het opstellen van een CDE is een verplichte stap voor de implementatie van BIM op een project.

Er moet met twee belangrijke aspecten rekening worden gehouden:

  • Enerzijds een informatiebeheeromgeving voor het managen van alle informatie en documenten. Dit kan een Drive- of Dropbox-server voor het centraal opslaan van bestanden zijn, een oplossing voor elektronisch documentbeheer (EDM), oplossingen voor gegevensintegratie of een combinatie van deze oplossingen. Dit is nodig om consistentie van informatie en bestanden mogelijk te maken en om delen en samenwerken te vergemakkelijken.
  • Anderzijds een projectbeheeromgeving voor het managen van kalenders, planningen, taakverdeling, dashboards, enz. Dit aspect is noodzakelijk om het BIM-proces goed te laten verlopen, in samenhang met het projectproces.

Sommige oplossingen maken het mogelijk om de twee aspecten van datacentralisatie en projectbeheer min of meer volledig te beheren, zoals Bimsync. Oplossingen die beide behoeften dekken, hebben het voordeel dat ze integratie en continuïteit tussen de werk- en projectgegevens mogelijk maken, en de projectoplossingsomgeving vereenvoudigen.

De keuze van de CDE moet worden gemaakt in overeenstemming met de omgeving van oplossingen van de projectbetrokkenen en de gewenste functionaliteiten. Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat elke partij mogelijk al een platformoplossing heeft geïmplementeerd voor de uitvoering van zijn projecten.

 

 

Common Data Environment scheme
Common Data Environment scheme

De Common Data Environment: een essentieel onderdeel van het BIM Execution Plan.

Bij het uitwisselen van modellen tussen verschillende partijen is het noodzakelijk om een gemeenschappelijke gegevensomgeving te definiëren die zal worden gebruikt voor de behoeften van het project in samenhang met de praktijken van de betrokkenen. De elementen van de CDE worden gedefinieerd in het BIM Execution Plan voor een project.

De belangrijkste onderden van het BIM Execution Plan voor de CDE zijn:

  • Identificeren van de omgeving van informatiemanagementoplossingen binnen het project;
  • Definieer de gekozen informatiebeheeromgeving voor het project;
  • Definieer de gekozen projectmanagementomgeving (indien deze afwijkt van de informatiemanagementomgeving).

Vervolgens moeten alle regels worden beschreven in het BIM-uitvoeringsplan, of in specifieke documenten die daarbij worden gevoegd. In het BIM-uitvoeringsplan moet daarom in ieder geval worden vastgelegd: de beheerders en beheerregels; profielen van alle betrokkenen en de toegangsrechten die zijn gekoppeld aan het vereiste detailniveau (directory, model, document, bestand, object, eigenschap); de toegangs-, samenwerkings- en uitwisselingsprocedures (frequentie, verplicht of niet, enz.) en meer in het bijzonder de validatie- en verspreidingscircuits; controle-, validatie- en verspreidingsprotocollen voor data, modellen, bestanden en documenten.